Vyjadrenia Ministerstva financií SR :

Informácia o evidovaní trinkgeltov a o používaní pokladnice pri rozvoze tovaru.

Ak predávajúci obdrží od zákazníka trinkgelt a ten vloží do peňažnej zásuvky určenej na tržbu je podľa vyjadrenia MFSR povinný túto finančnú čiastku zaevidovať ako vklad. Ak by tak neurobil kontrolný orgán by mohol mať pri nezhode hotovosti v zásuvke podozrenie na krátenie tržby. Celé vyjadrenie aj s používaním pokladnice pri rozvoze tovaru nájdete  ........TU

Informácia o odporúčanom postupe, ktorý je potrebné dodržať pri zmene servisnej organizácie.

Ak zákazník chce zmeniť servisnú organizáciu, ktorá mu bude vykonávať servis, je potrebné, aby nová servisná organizácia potvrdila do knihy ERP zmenu servisnej organizácie. Predchádzajúca servisná organizácia sa vyčiarkne. Je dôležité, aby zákazník informoval predchádzajúcu servisnú organizáciu o vykonanej zmene. Zákazník je povinný podľa § 13 ods. 3, písm. a) zákona č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov pri zmene údajov uvedených v § 7 ods. 1 písm. a) toho istého zákona ohlásiť zmenu servisnej organizácie na príslušnom Daňovom úrade a predložiť Daňovému úradu knihu elektronickej registračnej pokladnice za účelom vykonania zmien týchto údajov v evidencii Daňového úradu. Daňový úrad zároveň kontroluje, či zapísaná servisná organizácia má oprávnenie na výkon servisu podľa registra servisných organizácií. Túto povinnosť máme potvrdenú aj vyjadrením MF SR, ktoré nájdete  ........TU

Informácia o ochrane plomby proti poškodeniu.

Mnohí z Vás nás už upozornili na poškodenia plômb, ktoré sa zvyknú samovoľne odlepovať. Ako najjednoduchšie riešenie tejto situácie sa nám zdá prelepenie plomby priesvitnou páskou. Firma Elcom preto požiadala o stanovisko MF SR, či tento spôsob zabezpečenia plomby bude v súlade s legislatívou upravujúcou používanie elektronických registračných pokladníc. Podľa vyjadrenia MF SR to nie je v rozpore s legislatívou. Vyjadrenie MF SR ........TU

Dôležité upozornenie!!! Správneho deliktu podľa §16a zákona č. 289/2008 Z. z. sa dopustí ten, kto používa elektronickú registračnú pokladnicu, ktorá nespĺňa požiadavky podľa §4 ods. 1 až 3. A práve v ods. 1 písm. b) bod 2. sa spomína, že sa môže používať iba pokladnica označená plombou.


Otázky a odpovede k problematike registračných pokladníc :

Najčastejšie kladené otázky k problematike používania registračných pokladníc s odpoveďami daňového riaditeľstva Slovenskej republiky čítajte ........TU


 Zhrnutie často používaných operácií na registračných pokladniciach :

Pre rýchle zorientovanie sa v nový funkciách fiskálnych registračných pokladníc si môžete stiahnuť dokument

V dokumente nájdete na jednej strane popis operácií : VKLAD, ÚHRADA FAKTÚRY, DENNÁ UZÁVIERKA, INTERVALOVÁ UZÁVIERKA, ARCHIVÁCIA ŽURNÁLOV. Jedna strana je vždy venovaná jednému modelu pokladnice.

Povinnosti používateľa fiskálnej registračnej pokladnice :

Pre osvieženie pamäte odporúčame prečítať si jednostranový dokument, v ktorom nájdete zosumarizované povinnosti používateľov fiskálnych registračných pokladníc podľa nového zákona. Viac čítajte TU....

Aktualizované návody pre fiskálne registračné pokladnice :

Tu si môžete stiahnuť aktualizované návody na použitie pre jednotlivé modely fiskalizovaných pokladníc. V návodoch sú aktualizované nové funkcie pokladníc ako napr. úhrada faktúry, intervalové uzávierky a pod.

Postup pri upgrade pokladnice na fiskálnu podľa zákona 289/2008 :

Priniesť zo sebou registračnú pokladnicu a poslednú knihu pokladnice. U nás dostanete

 • zápis do starej knihy o prerábke na nový model
 • novú knihu pokladnice so zápisom o servisnej organizácii a modely pokladnice
 • nový certifikát podľa zákona 289/2008

Na daňovom úrade Vám vyradia z prevádzky starú pokladnicu a prihlásia novú a pridelia DKP. S potvrdenou novou knihou sa vrátite a odovzdáte ju u nás na fiskalizáciu pokladnice.


Koľko stojí prerobenie pokladnice : (ceny sú vrátane DPH )

Cena prerábky :

 • upgrade balíček s novým certifikátom ............................178,80
 • uvedenie do prevádzky so zachovaním položiek .................25,00

Cena doplnkového tovaru :

 • JODO čítačka  elektronického žurnálu .............................100,80
 • JODO kábel k pokladnici podľa modelu pokladnice .................5,00
 • kniha pokladnice a kniha uzávierok

Ďaľšie užitočné informácie :

 • informácie k problematike používania pokladníc uverejnené na stránkach Daňového riaditeľstva SR....viac TU
 • zákon 289/2008 o používaní elektronickej registračnej pokladnice....viac TU
 • otázky a odpovede uverejnené na stránkach Ministerstva financií SR....viac TU
 • elektronický register servisných organizácií evidovaný Daňovým riaditeľstvom SR....viac TU
 • web stránka výrobcu registračných pokladníc - firma ELCOM....viac TU

Čo je zariadenie JODO a ako funguje :

JODO ponúka aj viaceré možnosti použitia. Doplnkovými funkciami je možnosť použiť JODO ako USB kľúč na ukladanie údajov. Tie sa ukladajú na SDMicro kartu rýchlo, pohodlne a bez nutnosti rozoberania zariadenia a následného čítania údajov z karty v externej čítačke. SDMicro karta je štandardnou súčasťou balenia

Komunikovať s pripojenou pokladnicou a PC je možné aj prostredníctvom podporovaného virtuálneho COM portu. Tento port umožňuje použiť JODO ako prevodník USB / RS-232. Výhodou je možnosť komunikácie pokladnice aj s novšími typmi počítačov, ktoré už väčšinou nemajú sériový port

Ďalšou vlastnosťou je možnosť replikácie jedného sériového portu. Túto funkciu je možné využiť, ak chcete jednoduchým spôsobom rozšíriť možnosti pokladničného miesta a zvýšiť efektívnosť účtovania. Ku JODO môžete pripojiť ďalšie externé zariadenia a zároveň zachovať komunikačné vlastnosti medzi vašou pokladnicou a počítačom.

JODO je určené pre komunikáciu s pokladnicami Euro. Je plne kompatibilné s týmito typmi fiskálnych Euro pokladníc:

   • Euro-100 T
   • Euro-200 TX/TE
   • Euro-500 TX/TE/T Handy
   • Euro-1000 T
   • Euro-2000 TE/T
   • Euro-2100 TE


Autorizovaný predaj a servis fiskálnych registračných pokladníc

 • fiskálne registračné pokladnice certifikované podľa zákona 289/2008...
 • fiskálne tlačiarne certifikované podľa zákona 289/2008...
 • príslušenstvo k registračným pokladniciam - peňažné zásuvky, skenery, váhy...
 • autorizovaný servis registračných pokladníc...