Aj predaj bytu môže byť relax

Predajte svoj byt s našou realitnou kanceláriou a my vás za to pošleme na dovolenku so Satur-om.
Napíšte nám a predajte svoj byt s nami.

Obchodné podmienky projektu „Aj predaj bytu môže byť RE/MAX)

Preambula

Podmienkou získania darčekového poukazu od partnera projektu – cestovnej kancelárie Satur Travel,a.s., je realizácia kompletného obchodného prípadu sprostredkovania predaja nehnuteľnosti prostredníctvom realitnej kancelárie RE/MAX Diamond , so sídlom Miletičova 1, 82108 Bratislava.

 • I. Všeobecné ustanovenia
  • 1. SATUR TRAVEL a.s. /ďalej „CK“/ prehlasuje, že je cestovnou kanceláriou poskytujúcou služby v oblasti cestovného ruchu v zmysle príslušnej právnej úpravy.
  • 2. MaklériSK,s.r.o. vykonávajúca realitnú činnosť /ďalej len „sprostredkovateľ“/ ako realitná kancelárie RE/MAX Diamond na základe frančízovej zmluvy.
  • 3. Darčeková poukážka je cenina, ktorej podoba, nominálna hodnota a spôsob použitia sú dané rozhodnutím sprostredkovateľa, pri rešpektovaní týchto zmluvných podmienok.
 • II. Použitie darčekovej poukážky
  • 1. Darčeková poukážka je prenosná a môže byť využitá akoukoľvek fyzickou osobou.
  • 2. Darčeková poukážka môže byť využitá na zaplatenie zájazdu organizovaného CK, ktorý zodpovedá typu darčekovej poukážky, alebo inej špecifikácii uvedenej na darčekovej poukážke.
  • 3. Použitie darčekovej poukážky bude spočívať v úhrade ceny zájazdu alebo jej časti tak, že nominálna hodnota darčekovej poukážky bude započítaná na cenu zájazdu po jej odovzdaní v neporušenej a/alebo nepozmenenej podobe predajcovi zájazdu zastupujúceho CK. Darčekovú poukážku je možné použiť len na zájazd, ktorý sa uskutoční v celom rozsahu najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho roka po uzavretízmluvy v zmysle čl. II odsek 5 týchto podmienok.
  • 4. Pokiaľ nie je dohodnuté ináč, darčeková poukážka nemôže byť použitá na nákup leteniek alebo iných dopravných cenín.
  • 5. Hodnota darčekovej poukážky, a ani jej časť, nemôže byť vyplatená v peniazoch a nie je možné ju ani vrátiť CK. Darčekovú poukážku je možné využiť iba na jednu zmluvu o obstaraní zájazdu.
  • 6. Darčekovú poukážku je možné použiť spoločne s inými darčekovými poukážkami.
  • 7. V prípade straty alebo pozmenenia podoby darčekovej poukážky Sprostredkovateľ nie je povinný zabezpečiť novú darčekovú poukážku od CEK Satur Travel a.s.

Nastavenie súkromia

Nevyhnutné cookies

Tieto cookies sú nevyhnutne potrebné na to, aby ste mohli využívať všetky funkcionality webovej stránky. Bez týchto cookies by napríklad nebolo možné používať e-mailový formulár.

https://diamond.sk

Analytické cookies

Analytické cookies, ako napríklad Google Analytics, zbierajú informácie o tom, ako návštevník používa webovú stránku, napríklad ktoré podstránky navštívil, ako sa pohyboval na webe a aké akcie vykonal. Analytické cookies nezbierajú informácie, pomocou ktorých by bolo možné jednoznačne identifikovať návštevníka. Všetky získané údaje sú anonymizované a slúžia výlučne na zlepšenie fungovania webovej stránky.

Google Analytics

Funkčné cookies

Funkčné cookies pomáhajú zlepšovať používateľský zážitok pre návštevníkov webu. Vďaka týmto cookies si formuláre zapamätajú vaše údaje, takže ich nemusíte pracne vypĺňať pri každom odoslaní formulára. Webová stránka môže tiež prispôsobiť obsah užívateľovi podľa použitého zariadenia alebo podľa lokality, v ktorej sa návštevník webu práve vyskytuje. Všetky údaje zozbierané funkčnými cookies sú použité výlučne na tejto webovej stránke a sú plne anonymizované.

Funkčné cookies

Reklamné cookies

Reklamné cookies zabezpečia, aby sa k vám dostali iba tie reklamy, ktoré sú pre vás relevantné a ktoré zohľadňujú vaše záujmy. Slúžia na nastavenie rozumnej frekvencie zobrazovania reklám a na vyhodnocovanie reklamných kampaní. Údaje, ktoré zozbierajú reklamné cookies, sú spracovávané reklamnými sieťami tretích strán, ako napríklad Google AdWords či Facebook na základe poverenia prevádzkovateľa webovej stránky.

Google AdWords