Ako optimalizovať a zvýšiť vašu úroveň bývania? Naše staré mamy a starí otcovia zažívajú v dnešnej dobe neľahkú finančnú a tým aj životnú situáciu, keď musia obracať každé euro aspoň trikrát. Je jasné, že výdavky na bývanie sú jedna z najväčších položiek v ich „účtovníctve“ a často hovoríme aj o viac ako polovici dôchodku. Poznám túto situáciu aj z vlastnej rodiny. Aktuálne riešim predaj priveľkého bytu mojich starých rodičov práve kvôli zníženiu ich nákladov na bývanie. Myslím, že je viac…