Medická záhrada

Text a fotografia: Štefan Dolinay
 
Pred rokom sme písali o Horskom parku, ktorý sme si predstavili nielen ako miesto oddychu, ale aj ako kúsok lesa na skok od centra, v ktorom môžete vykonávať aj rôzne športové aktivity. V tomto článku sa vám pokúsim v skratke opísať dlhú a zaujímavú históriu Medickej záhrady, ďalšej významnej zelenej plochy v Starom Meste.
 
Tento výnimočný park je hojne navštevovaný najmä v letných mesiacoch. Západnou bránou sa dostanete do Medickej záhrady z križovatky Ul. 29. augusta a Špitálskej ulice, južnou bránou z križovatky Ul. 29. augusta a Poľnej ulice. Keďže sa nachádza neďaleko zóny masívnej výstavby v okolí Mlynských Nív, predpokladáme, že jej obľúbenosť sa bude v budúcnosti ešte zvyšovať.
 
Medická záhrada bola pôvodne súčasťou barokového palácového komplexu, ktorý dal postaviť gróf Ján Gobert z Aspremontu v období Márie Terézie. Aspremontov letný palác je zachovaný dodnes a slúži ako sídlo dekanátu Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Záhrada bola postavená v barokovom slohu a pestovali sa tu rôzne druhy okrasných a exotických rastlín, ktoré boli doplnené o rôzne umelecké sochy. Začiatkom 19. storočia záhradu kúpil gróf Esterházi, ktorý ju ďalej zveľaďoval, organizoval v nej rôzne orchestre, večerné bály a zábavy. Koncertoval tu aj slávny skladateľ Jozef Haydn. Neskôr záhrada menila majiteľov a istý čas sa v nej dokonca choval dobytok. Ako sa menil charakter mesta, Medická záhrada sa ocitla v centre obklopená hustou zástavbou. Začiatkom 20. storočia ju dostala do správy lekárska fakulta, ktorá ju sprístupnila verejnosti. Stala sa rýchlo obľúbenou a vyhľadávanou lokalitou pre všetkých obyvateľov Bratislavy. V roku 1985 prebehla rekonštrukcia podľa projektu Ing. Alfonza Tormoma, kedy záhrada nadobudla svoju súčasnú podobu. Z pôvodnej výzdoby sa nezachovali žiadne významnejšie plastiky ani architektúra, napriek tomu si aj umelecké oko príde na svoje. Fontána Labute, ktorej autorom je akademický sochár Pavol Mikšik, je hlavnou dominantou Medickej záhrady a
dotvára tak jej jedinečný charakter. Úctu majstrom písaného umenia skladajú dva pomníky a to pomník Martina Kukučína a tiež významného maďarského básnika slovenského pôvodu Sándora Petőfiho. Areál zdobia aj pravidelne udržiavané kvetinové záhony alebo jedinečné staré stormy.
 
Do Medickej záhrady je zákaz vstupu pre psy a bicykle, a tak v lete nemáte strach ležať v tráve a pozorovať oblaky na nebi. Nachádza sa tu kvalitné detské ihrisko, takže na svoje si prídu aj rodičia, ktorí môžu svoje ratolesti sledovať z neďalekej kaviarne. Tá sa nachádza priamo v areáli Medickej záhrady. Od jari až do jesene sa v Medickej záhrade organizujú rôzne kultúrne a umelecké podujatia, za zmienku určite stojí Biela noc, festival nového cirkusu Cirkul'art, letná čitáreň, kurzy jógy, hathajogy, bodyforming,
pilates a mnohé iné.
 
Akú máte radi Medickú záhradu vy? Sršiacu tisíckami farieb na jeseň alebo dýchajúcu tisíckami vôní na jar?
 
Zdroj:
 
JANOTA, D., BAGIN, A., 1977: Historická zeleň Bratislavy. Obzor Bratislava.
REŠOVSKÁ, Z., KLUČÁROVÁ, Z., 1988: Revízia a evidencia historických parkov a záhrad na území Bratislavy. ZARES  Bratislava. Mestský úrad pamiatkovej starostlivosti Bratislava.
 
https://mobil.citylife.sk/miesto/medicka-zahrada
http://m.bratislava.sk/vismo/dokumenty2.asp?id=11016183&n=medicka-zahrada